หนังสือรวมการ์ตูนชีวจริยธรรม, มนุษย์อนาคต  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โครงการชีวจิรยธรรมฯ 0-2511-5855-7
 
การคัดเลือกพันธุ์มนุษย์    ѹ : 7/09/2007
: นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ͡ѹ :
: 䫵Ǣͧ : http://
ç :

การคัดเลือกพันธุ์มนุษย์

หากเข้าไปในเว็บไซท์ของโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งหรือคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากบางแห่ง เราจะพบรายละเอียดของบริการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากด้วยวิธีการต่างๆพร้อมค่าใช้จ่าย บางแห่งเปิดกระดานข่าวให้ผู้รับบริการได้ซักถาม ตอบข้อสงสัยและสนทนากันด้วย

นอกจากนี้เราจะพบว่าบางแห่งระบุว่ามีบริการ PGD (Preimplantational Genetic Diagnosis) คือตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนย้ายเข้าสู่โพรงมดลูก และมีบริการเลือกเพศบุตร คำถามมีว่าเราคิดอย่างไรกับเทคโนโลยีคัดสรรพันธุ์และเลือกเพศบุตรเหล่านี้

คานาดามีกฎหมายห้ามการเลือกเพศยกเว้นเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือเพราะมีความผิดปกติที่เกิดแก่เพศใดเพศหนึ่งและห้ามการปรับปรุงพันธุกรรมมนุษย์ อังกฤษมีกฎหมายห้ามการเปลี่ยนโครงสร้างพันธุกรรมของตัวอ่อน แพทยสภาประเทศไทยอนุญาตให้ทำ PGD ได้เฉพาะการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคตามความจำเป็นและสมควร แต่ต้องไม่เป็นการกระทำในลักษณะที่อาจทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการเลือกเพศ

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง(สคส.)ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.)ด้วยการสนับสนุนของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(BIOTEC) ได้จัดการประชุมระดมสมองเพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 พบว่ามีหลายเรื่องที่สังคมน่าพูดคุยกัน รวมทั้งมีหลายเรื่องที่ไม่มีกฎ กติกาที่ชัดเจนว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้

จริงอยู่ที่การคัดเลือกพันธุ์ที่ทำกันอยู่จำกัดเฉพาะการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อนเพื่อหาโรคบางชนิด เช่น กลุ่มอาการดาวน์ซึ่งมักจะมีสติปัญญาบกพร่อง หรือ โรคเลือดที่เรียกว่าธาลัสซีเมีย เป็นต้น ซึ่งหากตรวจพบแล้วก็จะมีบริการให้คำปรึกษาก่อนที่จะพิจารณายุติการตั้งครรภ์

แต่คำว่าพันธุ์ด้อยและพันธุ์ดีนั้นยากที่จะชี้ชัดว่าเส้นแบ่งอยู่ที่ตรงไหน พันธุ์ด้อยและพันธุ์ดีมี

ความต่อเนื่องกันเหมือนแถบสีจากสีดำจางเป็นสีเทาแล้วเป็นสีขาวหรือเปล่า หรือว่าพันธุ์ด้อยและพันธุ์ดีเป็นของสองสิ่งที่แยกจากกันได้อย่างเด็ดขาด มีคำถามว่าเด็กไอคิวเท่าไรสมควรเป็นพันธุ์ดีแล้วเด็กไอคิวไม่ถึงเกณฑ์จึงเป็นพันธุ์ด้อยเช่นนั้นหรือ

หากพันธุ์ด้อยพันธุ์ดีมีความต่อเนื่องกัน การคัดมนุษย์พันธุ์ด้อยออกจึงมีความหมายว่าเป็นวิธี

การเก็บมนุษย์พันธุ์ดีเอาไว้นั่นเอง มีคำถามว่าสังคมเห็นด้วยหรือเปล่าที่คนมีฐานะเท่านั้นสามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้และสามารถป้องกันมิให้บุตรป่วยเป็นโรคได้ รวมทั้งสังคมเห็นด้วยแน่หรือที่เราจะกำจัดคนพันธุ์ด้อยออกไปในลักษณะนี้

ไม่น่าจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่ไหนต้องการลูกที่เกิดมาพร้อมกับโรคทางพันธุกรรมบางประการ แต่การใช้อำนาจของเทคโนโลยีบางอย่างซึ่งซื้อหาได้ด้วยเงิน จะนำไปสู่ฐานคิดที่ว่าสังคมเห็นด้วยกับการใช้เงินกวาดล้างสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ออกไปจากสังคมให้หมดหรือเปล่า

 


ผู้แต่ง: นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

ѺҪԡҹ ͡Ǵ :
 
 
 
โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2511-3452-55, 0-2511-5855-7   โทรสาร: 0-2939-2122   อีเมล์: jiratha@thainhf.org
www.biotec.or.th ŹԸҸóآ觪ҵ