หนังสือรวมการ์ตูนชีวจริยธรรม, มนุษย์อนาคต  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โครงการชีวจิรยธรรมฯ 0-2511-5855-7
 

Ѿ ( Glossary )

:
Ѿ鹵鹴µѡ a 1 ¡ ӹǹ 1 ˹
adult hematopoietic cells
เซลล์ต้นกำเนิดของเม็ดเลือดจากผู้ใหญ่ ในปัจจุบันเซลล์ประเภทนี้ได้จากไขกระดูก และเป็นเซล์เพียงชนิดเดียวที่ได้จากตัวเต็มวัยที่สามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นเซลล์เม็ดเลือดได้ การใช้ประโยชน์เซลล์จากตัวเต็มวัยมีมากมาย เช่น สามารถใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีล
   | 1   

 

 

 
 
โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2511-3452-55, 0-2511-5855-7   โทรสาร: 0-2939-2122   อีเมล์: jiratha@thainhf.org
www.biotec.or.th ŹԸҸóآ觪ҵ