หนังสือรวมการ์ตูนชีวจริยธรรม, มนุษย์อนาคต  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โครงการชีวจิรยธรรมฯ 0-2511-5855-7
 

Ѿ ( Glossary )

:
Ѿ鹵鹴µѡ b 3 ¡ ӹǹ 1 ˹
biobank
สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างต่างๆ ที่สามารถนำมาศึกษาต่อทางพันธุกรรมได้ เช่น เนื้อเยื่อ เซลล์ ชิ้นส่วนอวัยวะ เลือด และสิ่งที่ส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ในทางปฏิบัติพบว่ามีความคาบเกี่ยวระหว่างห้องปฏิบัติการวินิจฉัยและห้องปฏิบัติการวิจัย DNA bank&Cell
blastocyst
คือตัวอ่อนที่พัฒนาอยู่ในระยะ 5-7 วัน หลังการปฏิสนธิ ประกอบด้วยเซลล์ประมาณ 100 เซลล์ รวมเรียกว่า blastomere ซึ่ง blastocyst ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ภายในที่จะพัฒนาไปเป็นร่างกายของตัวอ่อน (fetal body) และเป็นแหล่งของสเต็มเซลล์ ส่วนกลุ่มเซลล์ภายนอก (tropoblast)
blood banks
ธนาคารเลือด
   | 1   

 

 

 
 
โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2511-3452-55, 0-2511-5855-7   โทรสาร: 0-2939-2122   อีเมล์: jiratha@thainhf.org
www.biotec.or.th ŹԸҸóآ觪ҵ