หนังสือรวมการ์ตูนชีวจริยธรรม, มนุษย์อนาคต  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โครงการชีวจิรยธรรมฯ 0-2511-5855-7
 

Ѿ ( Glossary )

:
Ѿ鹵鹴µѡ e 5 ¡ ӹǹ 1 ˹
ELSI:Ethical Legal and Social Implication of Science and Technology

คือการศึกษาผลกระทบทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคม ที่เกิดจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

embryo
คือระยะการพัฒนาของตัวอ่อนที่อยู่ในช่วงระหว่าง 9 สัปดาห์หลังจากปฏิสนธิ ต่อเนื่องจากเซลล์ตัวอ่อนระยะที่พัฒนาไปเป็นเซลล์ใดก็ได้ (totipotent cell) กลายเป็นตัวอ่อนที่มีอวัยวะพื้นฐาน ระยะตัวอ่อนนี้รวมถึงระยะ zygote blastocyst และ pre-embryo โดยทั่วไปจะห้ามไม่ให
embryo banks
ธนาคารตัวอ่อน
Embryo splitting
การโคลนนิ่งตัวอ่อน (embryo cloning) เนื่องจากเป็นการทำให้เกิดตัวอ่อนหลายตัวที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน โดยที่เซลล์ของตัวอ่อนจะถูกแบ่งออกไปตั้งแต่เซลล์ยังอยู่ในระยะที่สามารถแบ่งตัวเพื่อเกิดตัวอ่อนที่เหมือนกันได้ และเซลล์ที่ถูกแยกไปจะสามารถพัฒนาเป็นตัว
embryonic stem cell (ES)
คือสเต็มเซลล์ที่ได้จากตัวอ่อนระยะแรกๆ มักได้มาจากตัวอ่อนหลังจากปฏิสนธิจนถึง 14 วัน ซึ่งเซลล์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลล์ชนิดอื่นๆ เนื่องจากเซลล์จะยังคงคุณสมบัติในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ชนิดต่าง ๆ ได้ เซลล์เหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นสิ่งมีชีวิตทั
   | 1   

 

 

 
 
โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2511-3452-55, 0-2511-5855-7   โทรสาร: 0-2939-2122   อีเมล์: jiratha@thainhf.org
www.biotec.or.th ŹԸҸóآ觪ҵ