หนังสือรวมการ์ตูนชีวจริยธรรม, มนุษย์อนาคต  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โครงการชีวจิรยธรรมฯ 0-2511-5855-7
 

Ѿ ( Glossary )

:
Ѿ鹵鹴µѡ g 2 ¡ ӹǹ 1 ˹
Gene cloning
การทำสำเนายีนให้มีประมาณเพิ่มขึ้น การโคลนนิ่งชนิดนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวิจัยเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ที่ได้จากตัวอ่อน (embryonic stem cell research:ESCR) ไม่ใช่การทำโคลนนิ่งตัวอ่อนทั้งตัว เพียงแต่อาจเป็นการสอดใส่ยืนที่ต้องการเข้าไปในตัวอ่อนหรือสเต็มเซล
genetic research
หมายถึงการวิเคราะห์ (analysis) ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โครโมโซม โปรตีน และสารชีวเคมี เพื่อที่จะวินิจฉัยยีนหรือสารพันธุกรรมที่ถ่ายทอดได้ ลักษณะการกลายพันธุ์ ลักษณะที่เป็นผลของยืน (phenotypes) หรือลักษณะของโครโมโซม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความชุก อัตราการแสดงออ
   | 1   

 

 

 
 
โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2511-3452-55, 0-2511-5855-7   โทรสาร: 0-2939-2122   อีเมล์: jiratha@thainhf.org
www.biotec.or.th ŹԸҸóآ觪ҵ