หนังสือรวมการ์ตูนชีวจริยธรรม, มนุษย์อนาคต  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โครงการชีวจิรยธรรมฯ 0-2511-5855-7
 

Ѿ ( Glossary )

:
Ѿ鹵鹴µѡ p 5 ¡ ӹǹ 1 ˹
personal biobank
ได้แก่ ตัวอย่างที่เก็บไว้เพื่องานวิจัยในห้องปฏิบัติการของผู้วิจัย หรือคณะผู้วิจัย หรือหน่วยงานวิจัยที่มีการเก็บไว้เพื่อการทดลองเฉพาะกลุ่ม
phamacogenomics
เป้าหมายของศาสตร์นี้คือการใช้ข้อมูลด้านพันธุกรรมเพื่อการวินิจฉัยโรค ช่วยในการทำนายความเสี่ยงการเกิดโรคในแต่ละบุคคล และทำให้แพทย์สามารถให้การรักษาผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม เช่น การกำหนดชนิดและปริมาณยา ตามลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วย การรักษาโรคในลักษณ
pre-embryo
คือตัวอ่อนระยะในการพัฒนาในช่วง 14 วัน หลังการปฏิสนธิ
primary use
การใช้เนื้อเยื่อตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือตั้งใจไว้ เมื่อทำการเก็บรวบรวมเนื้อเยื่อ
prospective
การวิเคราะห์เนื้อเยื่อ/เลือดที่ยังไม่มีการเก็บไว้ (analysis of tissues yet-to-be-collected)
   | 1   

 

 

 
 
โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2511-3452-55, 0-2511-5855-7   โทรสาร: 0-2939-2122   อีเมล์: jiratha@thainhf.org
www.biotec.or.th ŹԸҸóآ觪ҵ