หนังสือรวมการ์ตูนชีวจริยธรรม, มนุษย์อนาคต  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โครงการชีวจิรยธรรมฯ 0-2511-5855-7
 

Ѿ ( Glossary )

:
Ѿ鹵鹴µѡ u 2 ¡ ӹǹ 1 ˹
umbilical cord blood
คือเลือดที่ได้จากสายสะดือซึ่งมีเซลล์ต้นกำเนิดของเม็ดเลือด (hematopoietic cell) ซึ่งยังไม่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป (differentiate) เซลล์เหล่านี้จะได้มาหลังจากทารกคลอดแล้ว และจะเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับทารกนั้นหรือเพื่อคนอื่นๆ ต่อไปได้
umbilical cord blood banks
ธนาคารเลือดจากรก
   | 1   

 

 

 
 
โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2511-3452-55, 0-2511-5855-7   โทรสาร: 0-2939-2122   อีเมล์: jiratha@thainhf.org
www.biotec.or.th ŹԸҸóآ觪ҵ